Mättekniker

PA Contractor erbjuder både företag och privatpersoner mättjänster inom bygg- och anläggningsprojekt. Vi fokuserar mestadels på inmätning, utsättning, maskinstyrning samt kontrollmätning.

Vi erbjuder hjälp med inmätning för schaktning, volymberäkning och mängdning inom bygg och anläggning.

Våra mättekniker är vana med att jobba med alla typer av projekt inom bygg, mark och anläggning och hjälper er med utsättning av till exempel grunder, el, väggar och VA.

Med vår hjälp kan vi förenkla dagen för er grävmaskinister genom att förvandla 2D ritningar till terrängmodeller i 3D som vi direkt överför till er maskins GPS-system. Vi ger er ständig uppdatering för att få ert arbete att flytta på.

Då vi erbjuder en helhetslösning för våra kunder så faller självklart kontrollmätning inom den ramen genom att hjälpa er ha koll på de förändringar som sker. Då det kan ske rörelser i marken när markarbeten såsom pålning, schaktning och sprängning utförs hjälper vi till med kontrollmätning för att inte ge er några överraskningar i projektet.

Med vår helhetslösning är vi med er genom hela ert projekt från den första inmätningen tillsdess att projektet är avklarat och ni får en ständig kontroll av projektet av oss. Vi hjälper er även ta fram underlag för era relationshandlingar.

Vill ni veta mer kan ni kontakta Patric Håll på:

070-5854280  eller patric@pacontractor.se